kleur01
groeneknop02
nrbm
groeneknop03
groeneknop04
groeneknop05
groeneknop06
groeneknop07

Fotografie
Installaties
Multiples

Back HOME
Contact: nrbm@xs4all.nl

beeldgeel

Still waiting
De serie, 'Still Waiting - Bushalte Werken', is een lang lopende foto reeks die inhoudelijk het wachten en beeldend de overgang tussen het rurale en het stedelijke tot thema's heeft. Het wachten als veranderende tijdsbeleving, van het meer natuurlijke rurale en de versnelling van het stedelijke. Aan deze serie worden nog steeds beelden toegevoegd. In het verleden zijn werken uit deze serie meerdere malen geëxposeerd in een steeds andere uitwerking. De mogelijkheden van de betrokken expositieruimte bepaalden hierbij mede de eindvorm, de grootte en de hoeveelheid beelden. De kracht van het werk is afhankelijk van zijn veelheid aan beelden.
Het werk wordt gevormd door het landschap (stedelijk en ruraal) en wat de mens daarin heeft ontworpen en aangelegd. De bushalte is binnen het landschap een steeds terugkerende vorm. De grootte en de plaatsing van de halte binnen het beeld zijn daarbij niet absoluut, omdat iedere locatie zijn eigen beeld oproept. Door de omvang en de diversiteit van de beelden wordt met het werk de impressie opgeroepen van een fragmentarische reis zonder begin en einde. Deze behelst een reis door een geduldig decor; het landschap als wachtplaats.
Gemiddeld verkeren we dertig minuten per dag in een wachtsituatie, van de rij in de supermarkt tot aan de telefoon. We lopen vast in de file, staan verveeld in een bushokje, verbijten ons op de luchthaven en proberen een gelaten houding aan te nemen in de rij voor de kassa. Wachten lijkt ons moderne bestaan inefficiënt te maken. Is het pure tijdverspilling? In de supermarkt en de file staan we steevast in de verkeerde rij. De andere rij lijkt altijd sneller te gaan.
De negatieve ervaring van het wachten wordt in belangrijke mate bepaald door psychologische factoren. Deze factoren gaan een rol spelen bij een persoon doordat hij/zij bijvoorbeeld net een bus heeft gemist of te maken krijgt met een nummertjessysteem. Naast het eerlijkheidsgevoel bepalen ook factoren als aanwezige lectuur, een kunstwerk, een uitzicht of muzak de perceptie. Informatie over de duur van de wachttijd bepaalt tevens de beleving. Als het wachten invulling en zin kan worden gegeven, dan lijkt het minder erg; dan wordt wachten minder of zelfs niet als verloren tijd ervaren.

beeldgrijs

Metropool grijs
... belicht de randen van het verstedelijkte landschap. Ongebruikte parkeerplaatsen, tijdelijke bebouwing, niet-bebouwde gedeeltes op bedrijventerreinen en nieuwe geheel grijze gebouwen. Op het fotowerk zijn mensen afwezig. Desondanks is al het menselijk ingrijpen in deze wereld aanwezig.
Bedrijventerreinen. Het gebruik van de 'kleur' grijs valt op. Een landschap van oogverblindende roestvrij stalen en aluminium gebouwen in de zon. Vechtend tegen de opkomende, laaghangende grijze lucht. Steunend op een woud van heipalen. Een landschap dat weigert te behagen. Gebouwen als muzak. De beelden zijn het uitgangspunt voorschillende Installaties, zie rood.
Metropool grijs - 2002/2006 - 100x75-50

beeldviolet

Installaties en multiples
De installaties, ruimtelijk werk en multiples zijn veelal onderdeel van de verschillende werklijnen zoals Metropool grijs, Restwaarde en Lucht werken.

beeldblauw

Restwaarde
... is een serie fotowerken over menselijke onaanpasbaarheid en ondergang al dan niet met een knipoog. De serie is in de tweede helft van de jaren '90 ontstaan en kan maanden en jaren stil liggen. Waarna er beelden en ideeën aan worden toegevoegd. Alle beelden zijn geënsceneerd. De hoofdpersonen zijn onherkenbaar en lijken figurant te zijn in hun eigen ondergang. Het zijn individuen die door een modern bestaan dwalen en van de geldende normen vervreemd zijn.
Het individuele anders zijn ligt in alle mensen besloten. 'Wij zijn een tijdelijke fase, een moment opname in een lange evolutie'. Al kunnen we de verantwoordelijkheid voor ons handelen niet op de evolutie afschuiven.

beeldblauw

Fotowerkzaamheden

Fotografie welke gedeeltelijk in opdracht, niet digitaal, gemaakt is. Het zijn merendeels portretten en 'sociale' series in zwart, wit. Een kleine selectie uit een voor een grootgedeelte niet gedigitaliseerd archief.
Verschillende portretten 1995 - ...
Portretten voor het JUK 1999 - 2002
Processie te Hakendover 1998
'niet morgen maar nu' fotoboek 1995-1996
Sarajevo 1996
beeldblauw

Het beeld als gedachte ...
Het beeld als gedachte manifesteert zich alleen in dat verband waar binnen het beeld het risico loopt verloren te gaan. Het verbeeldt de waarheid niet, maar wat de waarheid zou kunnen zijn.

NRBM 2004 - 2013

beeldonderzwart